Kontakt

Biuro Zarządu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa

Sekretariat:
Jolanta Sawukajtys
tel.: 22 55 15 401, 22 55 15 405
fax: 22 55 15 444
e-mail: zk@pte.pl

Współpraca i projekty
Michał Plewczyński
tel.: 22 55 15 440
e-mail: michal.plewczynski@pte.pl